Het werken in een besloten ruimte kan gevaarlijk zijn, des te belangrijker om te weten wat de risico’s zijn en hoe je hiermee om moet gaan. Tijdens de cursus Veilig werken in besloten ruimtes wordt dit behandeld en leer je onder andere het herkennen van situaties, de bijbehorende veiligheidsprocedures en hoe een werkplek veilig ingericht kan worden.

Besloten ruimtes kennen gevaren zoals: valgevaar, verdrinking, verstikking, ontploffing, vergiftiging en beknelling. Na het deelnemen aan deze cursus wordt de kans op ongevallen kleiner en weet jij precies wat te doen in deze situaties. 

Wat zijn voorbeelden van besloten ruimten?

 • Kelders
 • Installatieruimten
 • Ketels
 • Kruipruimten
 • Riolstelsels
 • Sleuven, idem, onder maaiveldhoogte
 • Industriële schoorstenen
 • Pijpleidingen
 • Tankwagens voor transport van vaste stoffen, gassen en vloeistoffen
 • Ruimten op schepen, waaronder ruimen, dubbele wanden, schroefruimten etc.
 • Stuurmachineruimten

Wat ga je precies leren tijdens de cursus Veilig werken in besloten ruimtes?
- Kenmerken besloten ruimtes;
- Risicoanalyse voor veilig werken in besloten ruimtes;
- Adequate werkmethoden besloten ruimtes op hoogte en/of diepte;
- Specifieke veiligheidsrisico’s;
- Gebruik en interpretatie persoonlijke gasmeter;
- Gebruik basis valbeveiligingsmiddelen in besloten ruimtes;
- Opstelling en gebruik van mobiele ankerpunten;
- Startwerkbespreking en standaard werkvergunning;
- Organiseren veilige werkomgeving;
- Voorbereiden, organiseren en uitvoeren betreding;
- Veilig en adequaat gebruik van standaard reddings- en evacuatiemiddelen voor slachtoffertransport uit besloten ruimten;
- Samenwerken met de BHV-organisatie en hulpdiensten in geval van incidenten;
- Nood- en alarmeringsprocedures.

Overige cursusinformatie

- Studieduur: 1 dag;
- Inclusief goed verzorgde lunch en onbeperkt koffie, thee en fris;
- Cursus van een ervaren instructeur met veel kennis;
- Theorietoets en praktijkbeoordeling door de instructeur;
- Na afloop ontvang je het certificaat Rescue 3 International – SWCS (Safe Working in Confined Spaces). Het certificaat is 3 jaar geldig.

Ben je op zoek naar een verdieping? Kies dan voor de tweedaagse cursus Betreding en redding uit besloten ruimtes. Tijdens deze cursus leer je tijdens dag 1 alles wat je tijdens de training Veilig werken in besloten ruimtes leert. De tweede cursusdag ga je dieper in op de inhoudt en hoe je o.a. eerstelijnsinterventie uitvoert, een redding uitvoert d.m.v. slepen en evacuatie van het slachtoffer in een brancard of redding harnas.