Genemuiden
+31 (0)38 3854317


Harderwijk
+31 (0)341 820300


Heerenveen
+31 (0)513 820512

Opleiding

JobTrans is specialist op het gebied van personeelsdiensten en opleidingen in de transport en logistieke branche.

Werken bij JobTrans

Er is veel vraag naar goede, gekwalificeerde medewerkers in transport en logistiek. Daarom zijn wij voor onze klanten continu op zoek naar ervaren logistieke professionals, zowel parttime als fulltime.

Opleiding

JobTrans is specialist op het gebied van personeelsdiensten en opleidingen in de transport en logistieke branche.

Wat is code 95

Over code 95

Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

Europese Richtlijn

Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken

De code 95 bestaat uit twee onderdelen:

· Hoe word ik beroepschauffeur: Basiskwalificatie (code 95 halen)

· Hoe blijf ik beroepschauffeur: Nascholing (code 95 houden)


Vrijstelling

 Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45
km per uur.
B. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij ofonder controle zijn van de strijdkrachten, de
burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde.
C. Bestuurders van voertuigen die op de weg wordengetest in verband met technische
verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe ofomgebouwde voertuigen die nog niet in het
verkeer zijn gebracht.
– Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder dieeen voertuig uitsluitend op lokaal niveau
bestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van dat
voertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd dan
voor het uitvoeren en controleren van een reparatieof voor een demonstratie nodig zijn.
D. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet
voor reddingsoperaties.
E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een
rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders
bedoelde getuigschrift.
Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht
van een bevoegd toezichthouder gedurende de periodedat zij zijn ingeschreven bij een instelling
die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen
basiskwalificatie.
F. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of
goederen voor privédoeleinden.
G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoerendie de bestuurder voor zijn werk nodig heeft,
mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamste
activiteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeur
een deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wil
zeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden of
dat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratie
van de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:
datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraaf
chauffeur.
Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrustingt.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal de
ILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.
Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50
km voertuigen besturen die:
1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar
de veiling;
2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen
of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende
kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende
tentoonstellingsruimte;
5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer worden
gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het
voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is
gelegen;
2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en
omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten,voor de verkoop aan huis, voor ambulante
werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen
van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturelemanifestaties of voor tentoonstellingen en
speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

(Bron: IL&T)

Eerst volgende Cursus:

Oct 16
Oct 18
Oct 19

Hier rijdt een goed opgeleide chauffeur

Stuur uw chauffeurs op cursus bij JobTrans, dan weet u zeker dat u goed op weg bent!

Recente Tweets

word ambassadeur

Neem contact met ons op


Vestiging Genemuiden
Vestiging Harderwijk
Vestiging Heerenveen