Doel opleiding:

De cursist leert de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de wegen van het ADR/VLG en is in staat deze toe te passen.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Wettelijke voorschriften
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • Gevarenklassen van stoffen
 • Eisen aan voertuigen uitrusting
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen
 • Documenten bij het vervoer
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk:

 • Het blussen van een motorblok en een vloeibare substantie
 • Aanleggen van een noodverbandje
 • Leren omgaan met een vluchtmasker

Soort ADR Cursus

Extra klokuren voor de nascholing

Aantal dagdelen

Max. waarde nascholing

Basis, Nieuw

7 uur per cursusdag

6 dagdelen

14 uur

Basis + tank Nieuw

7 uur per cursusdag

8 dagdelen

14 uur

Basis + tank + klasse 1 & 7

7 uur per cursusdag

10 dagdelen

21 uur

Basis verlening

7 uur per cursusdag

4 dagdelen

14 uur

Basis + tank verlening

7 uur per cursusdag

6 dagdelen

14 uur

Basis + tank + klasse 1 & 7 verlening

7 uur per cursusdag

8 dagdelen

14 uur

ADR Tank

ADR Tank is een aanvulling op het certificaat ADR Baisis.
Wat mag je met een ADR certificaat Tank vervoeren?
Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:

 • Tankwagens en batterijwagens, met een inhoud van meer dan 1.000 liter
 • Tankcontainers en MEGC's (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter

Klasse 1

Wat mag je met een ADR certificaat voor Klasse 1 vervoeren?
Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Klasse 1 ook ontplofbare stoffen en voorwerpen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.

Klasse 7

Wat mag je met een ADR certificaat voor Klasse 7 vervoeren?
Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Klasse 7 ook radioactieve stoffen vervoeren boven de vrijstellingsgrenzen, volgens de voorschriften van VLG/ADR.