Doel opleiding:

Deelnemers krijgen les in de VCA lesstof en worden voorbereid op het VCA-examen.

Inhoud opleiding:

Theorie en praktijk:

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimtes
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Gereedschap machines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De examens VCA Basis, VCA-VOL en VCU-VIL kunnen bij ons worden afgenomen.

VCA-VOL

De VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende (VOL) cursus is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie en ZZP'ers.

VCU-VIL

De VIL VCU training is bedoeld voor intercedenten en leidinggevende die werkzaam zijn binnen een uitzend- en detacheringsbureau en personeel leveren aan een VCA gecertificeerd bedrijf. De VIL VCU opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringsbureau die VCU gecertificeerd willen zijn of worden.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendbureauorganisaties en is ontstaan uit VCA. VCA is gericht op aannemers, bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid voor uitzendorganisaties.

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.