Doel opleiding:

De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregelen te nemen in verschillende situaties m.b.t. veiligheidsaspecten.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheid op de centrale
  • Vervoer van beton - defensief rijden
  • Specifieke veiligheid mens
  • Specifieke veiligheid materie
  • Specifieke veiligheid machine
  • Specifieke veiligheid milieu

Praktijk:

  • Rijden met een betonmixer