Doel opleiding:

Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt besteed aan fysieke belasting, Arbowetgeving, het laden en lossen, vrachtbrieven en verpakkingsrichtlijnen.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • De chauffeur distributievervoer
 • Arbeidsomstandigheden
 • Zitten en tillen
 • Fysieke belasting bij laden en lossen
 • De AVC- en CMR-vrachtbrief
 • De verpakkingsrichtlijn

Praktijk:

 • Stoelafstelling
 • Lading zekeren
 • Invullen schadeformulier
 • In- en uitstappen
 • Laadklep bedienen
 • Laden en lossen