Doel opleiding:

De chauffeur leert omgaan met een LZV en wordt voorbereid op het examen.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • De voertuigdocumenten
  • De van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de inrichtingseisen en de gebruikseisen alsmede de regelgeving met betrekking tot het gebruikmaken van de weg (extra eisen)
  • Controle voertuig, met aandacht voor de specifieke inrichtingseisen
  • Boordcomputer, registratie van de ritgegevens en de interpretatie daarvan, analyse of een rit voldoet aan de milieunormen met betrekking tot het nieuwe rijden

Praktijk:

  • Vooruit rijden met hierbij specifieke aandacht voor de plaats op de weg, het naderen en oversteken van kruispunten met een LZV combinatie
  • Achteruit rijden in bijvoorbeeld een rechte lijn en/of een bocht achteruit/inrit insteken om te kunnen keren en/of het voertuig aan een laadperron zetten

Let op! Een chauffeur welke in aanmerking wil komen voor het certificaat LZV dient minimaal vijf jaar ervaring te hebben met het besturen van een CE voertuig en de drie jaar voorafgaand aan deelname aan de proef mag de rijbevoegdheid niet zijn ontzegd of het rijbewijs niet ongeldig zijn verklaard of ingevorderd wegens een overtreding of misdrijf. Voor aanvang van het examen moet er een verklaring worden getekend waarin wordt verklaard dat de vereiste ervaring aanwezig is. Verder is onderstaand vereist:

  • Een geldig Nederlands rijbewijs CE
  • Een CCV-B diploma Goederenvervoer
  • Oproep van het examen