Doel opleiding:

De deelnemers kennen de vanuit GMP+ voortkomend eisen t.a.v. transport en transportmiddelen en leren op een verantwoordelijke wijze met diervoerders om te gaan. Daarnaast wordt kennis en vaardigheden opgedaan over het belang van voedselveiligheid voor mens en dier en over de wet- en regelgeving omtrent verantwoord vervoer van diervoeder.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Norm GMP+ Wegtransport en diervoeder
  • Taken en verantwoordelijkheden chauffeur
  • Voorgaande ladingen reiniging
  • Juist gebruik transportmiddel
  • Juist gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen