Doel opleiding:

De cursist leert een representatieve houding te krijgen naar klanten en leert duidelijke afspraken te maken met zijn collega's.

Inhoud opleiding:

Praktijk en theorie:

  • Representativiteit en beroepshouding
  • Klantbenadering
  • Commercieel gedrag
  • Klachtafhandeling
  • Mondelinge en schriftelijke communicatie
  • Omgaan met stresssituaties