Doel opleiding:

Jaarlijks lijdt de sector in toenemende mate schade door criminaliteit. Dit is schade door o.a. diefstal van voertuigen, lading en goederen uit de loodsen, maar ook fraude en vandalisme. Uit de praktijk blijkt dat ondernemingen geen tot weinig maatregelen nemen om criminaliteit te weren, terwijl de kans om met criminaliteit in aanraking te komen meer dan 50% is. De cursus is gericht op bewustwording; de cursist krijgt manieren aangereikt om preventieve maatregelen te kunnen nemen op beleidsmatig niveau.

Inhoud opleiding:

Theorie en praktijk:

  • Ladingdiefstal
  • Voertuigdiefstal
  • Tankpasfraude
  • Dieselfraude
  • Bewustwording
  • Criminaliteit in de sector
  • Illegale immigratie
  • Oorzaken van diefstal
  • Risicogebieden
  • Maatregelen en voorzieningen