Doel opleiding:

Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Belang voor chauffeur en werkgever
  • Wetgeving digitale tachograaf
  • Verplichtingen voor de chauffeur
  • Meevoerverplichtingen
  • Rijden met mechanische en digitale tachografen
  • Controlebeambten en verloop controle

Praktijk:

  • Bediening digitale tachograaf