Doel en doelgroep:

Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van ritregistraties. De deelnemers nemen kennis van de geldende wet- en regelgeving en de arbeidstijdenwet.

De training is geschikt voor alle werknemers die werken met de digitale tachograaf en/of A.T.B.. Dit zijn voornamelijk beroepschauffeurs maar ook planners en fleetmanagers. De cursus geeft de cursisten veel handvaten om in de dagelijkse praktijk juist om te gaan met de digitale tachograaf en het A.T.B. en hier het optimale resultaat mee te bereiken.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Wetgeving digitale tachograaf
  • Arbeidstijdregelgeving
  • Werking en bediening digitale tachograaf
  • Verplichting chauffeur
  • Controles door bevoegde instanties

Praktijk:

  • Oefenen met casussituaties