Doel opleiding:

De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie, en weet op de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Achtergrondinformatie fysieke belasting
 • Vormen van fysieke belasting
 • Oorzaken van zwaar belast werken
 • Gevolgen van zwaar belast werken
 • Voorkomen van fysieke overbelasting
 • Goede werkhoudingen,technieken en werkomstandigheden
 • Verschillende werkhoudingen en werktechnieken

Praktijk:

 • Toepassing juiste tiltechnieken
 • Toepassing juiste werktechniek met rolcontainers
 • Toepassing juiste werktechniek met handpalletwagens
 • Tips om de eigen werksituatie te verbeteren