Doel opleiding:

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklist is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen opgenomen. De NEN 3140 keurmeestertraining van Ingenium leidt op tot het voldoende onderricht persoon NEN 3140 om zelfstandig keuringen aan elektrisch gereedschappen en elektrisch vast opgestelde machines en 380V machines uit te voeren. Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel NEN 3140 keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen van derden.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Theoriekeuringen NEN 3140 Keuringsbevoegdheid
  • Risico's elektriciteit in het kader van NEN 3140
  • Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
  • Visuele inspectie van elektrische handgereedschappen en vast opgestelde machines
  • Theoriemetingen, grenswaarden en meetmethoden voor isolatieweerstand, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
  • Administratieve afhandeling van inspecties

Praktijk:

  • Uitvoeren van cases, keuringen en metingen aan (deels) geprepareerde arbeidsmiddelen onder begeleiding van de docent.