Doel opleiding:

Deelnemers leren secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtauto's. Ze zijn zich bewust van de gevaren bij het niet goed zekeren van lading.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Consequenties van het niet goed laden
  • Europese richtlijnen
  • Nederlandse, Duitse en Belgische regelgeving
  • Verantwoordelijkheden van de partijen
  • Krachten die spelen bij het vervoeren van lading
  • Methoden en principes van lading zekeren
  • Gebruik van spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmateriaal
  • Lezen van etiketten aan spanmiddelen
  • Gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading; gezekerd dient te worden.

Praktijk:

  • Lading zekeren a.d.h.v. de gegeven stof, inclusief berekeningen