Doel opleiding:

De cursist leert beter omgaan met onverwachte situaties die zich op de weg en tijdens het laden en lossen kunnen tegenkomen. Ze verbeteren hun rijvaardigheid door het voertuig in verschillende situaties te moten manoeuvreren.

Inhoud opleiding:

Praktijk:

  • Manoeuvreren
  • Controle van het voertuig
  • Rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
  • Omgaan met lastige situaties
  • Koppelprocedure