Doel van de opleiding:

Deelnemers worden zich meer bewust van hun eigen rijgedrag en van hun medeweggebruikers. Daardoor wordt de rijstijl bewuster, veiliger en uiteindelijk de kostprijs per kilometer lager.

Inhoud van de opleiding:

Theorie:

 • Rijtechnieken
 • Defensief rijden
 • Schadeformulieren invullen
 • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
 • Spiegelafstand en het stellen van spiegels
 • Bewust van de krachten die ontstaan bij een voertuig in beweging
 • Kennis, attitude en chauffeursgedrag
 • Staat van het voertuig en brandstofverbruik
 • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
 • Voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades
 • Weersomstandigheden

Praktijk:

 • Onderwerpen theorie
 • Manoeuvreren
 • Omgaan met weersomstandigheden