Doel opleiding:

De cursist rijdt defensiever dan voorheen en is zich bewust van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt. Tevens wordt er specifiek ingegaan op het materieel waarmee gereden wordt en de risico's die dit met zich mee kan brengen.

Deze cursus is tevens te volgen als een opgeknipte cursus en middels E-learning. Tijdens de opgeknipte cursus wordt er één dagdeel met de gehele groep theorie behandeld. Binnen tien dagen na het volgen van de theorie, wordt het praktijkgedeelte een-op-een gevolgd. Tijdens de E-learning dient de kandidaat minimaal vier uur digitaal te besteden aan het theoriegedeelte. Het praktijkgedeelte wordt binnen tien dagen een-op-een gevolgd.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Rijtechniek (kijken, observeren en concentreren)
  • Schadeformulieren
  • Spiegelafstand
  • Voorkomen van incidenten laden en lossen

Praktijk:

  • Defensief en anticiperend rijden (kijken, observeren en concentreren)
  • De juiste zit- en stuurhouding
  • Manoeuvreren met voertuig en rijtechniek
  • Controle voertuig en materieel