Doel opleiding:

De preventiemedewerker leert hoe hij/zij de werkgever kan assisteren in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico's tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid en welzijn. De preventiemedewerker wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving en leert die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Arbowetgeving
  • Verandering in de Arbowet
  • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
  • Organiseren en preventietaken
  • Adviseren
  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
  • Aansprakelijkheid
  • Arbozorgsysteem
  • Waar haal ik mijn informatie