Administratie (V2C)

Wat wordt getoetst:
- Veiligheidsaspecten
- Milieuaspecten
- Relevante bepalingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
- Relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Hoe ziet het examen eruit?
Het theorie-examen duurt 75 minuten en bestaat uit 50 meerkeuzevragen.

Wat zijn de toelatingseisen?
Je dient minimaal 17 jaar te zijn

Wat moet er meegenomen worden naar het examen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering van het examen

Wanneer ben je geslaagd?
Je bent geslaagd als je 40 of meer vragen goed hebt beantwoord

Hoelang is de uitslag van het examen geldig?
De uitslag is 2 jaar geldig

Overig:
Het examen dient met een voldoende behaald te worden, voordat er praktijkexamen gedaan kan worden.