Wat wordt getoetst:
- Veiligheidsaspecten
- Milieuaspecten
- Relevante bepaling van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
- Relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Hoe ziet het examen eruit?
Het examen duurt 120 minuten en bestaat uit 45 vragen (3 cases van 15 vragen)

Wat zijn de toelatingseisen:
Je dient minimaal 17 jaar te zijn

Wat moet er meegenomen worden naar het examen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de bevestiging van de reservering van het examen

Wanneer ben je geslaagd?
Je bent geslaagd als je 35 of meer vragen goed hebt beantwoord

Hoelang is de uitslag van het examen geldig?
De uitslag is 2 jaar geldig

Overig: Het examen hoeft niet per se met een voldoende behaald te worden tijdens het praktijkexamen. Let op! De Code 95 is niet eerder compleet, wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn behaald.