Doel opleiding:

Tijdens deze opleiding krijgt de cursist inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzettingen. Hij voldoet aan de wettelijke arbo-opleidingseisen en leert over de praktijkrichtlijn CROW 968.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Afzettingen plaatsen en verwijderen
  • Veiligheid inzake werken aan/langs de weg
  • Veiligheidskleding
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's
  • Omgaan met weggebruikers
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Praktijk:

  • Praktijkoefening met eigen afzettingsmaterieel of als dat niet mogelijk is
  • Het behandelen van diverse casussen