Doel opleiding:

De cursist krijgt inzicht in de risico's die zijn verbonden aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

Inhoud opleiding:

Theorie:

 • Wet- en regelgeving
 • Soorten hoogwerker met bijhorende specificateis
 • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem (keuringen etc.)
 • Werking en bedieining
 • Techniesche basiskennis van het systeem
 • Veiligheidsaspecten

Praktijk:

 • Gebruik klaar maken van de hoogwerker
 • Onderhoud en preventieve controle
 • Bedienen van de hoogwerker
 • Manoeuvreren
 • Veiligheisaspecten
 • Opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto