Doel opleiding:

Tijdens deze opleiding leert de cursist om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een ongeval volgens de regels van Rijkswaterstaat, het beheersen van een incident en de overdracht van de situatie aan de hulpdiensten.

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Hoe te handelen bij een incident
  • Technische veiligheid voertuig
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM's

Praktijk:

  • Veiligheid
  • Kleine blusmiddelen
  • Noodreparaties
  • Snel en veilig verwijderen van een slachtoffer uit een gevarenzone
  • Beperking en beheersing van een incident