Doelgroep:

Deze opleiding is bedoeld voor personen die bij evenementen eenvoudige verkeer regelende taken verrichten. Toezicht is voorbehouden aan de politie. De aanstelling van deze 'evenementen verkeersregelaar' geschiedt door de plaatselijke burgemeester.

Inhoud opleiding:

  • Regelgeving betreffende verkeersregelaars (bijlage II RVV 1990 verkeer regelen)
  • Regeling verkeersregelaars 2009
  • Inzicht op/in het verkeer
  • Aspecten van Arbowetgeving
  • Verkeersveiligheid regelgeving, algemeen, verkeersregelaar
  • Verkeersveiligheid algemeen
  • Theorie wat je in de praktijk gaat doen