Opleidingen

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 2 dagdelen U16-2

HFT1 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 4 dagdelen U16-2

HFT2 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidstraining chauffeurs

N148 - VTC · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leert de cursist om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een...

Winterdienst Gladheidbestrijding U38-1

WG · Theorieopleidingen (code 95)
Chauffeurs die een auto besturen welke wordt ingezet in het kader van gladheidsbestrijding (of zogenaamde winterdiensten), op de hoogte te brengen ove...

ATP Bederfelijke Goederen U10-2

ATP · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist wordt op de hoogte gebracht van de wet- en regelgeving van ATP- geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zij...

Basiscursus Meeneemheftruck U17-1

BMH · Theorieopleidingen (code 95)
De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheidskennis en verantwoordelijkheid van vrachtwagenchauffeurs die regelmatig met een meeneemheftruck...

Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2

VCA · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers krijgen les in de VCA lesstof en worden voorbereid op het VCA-examen.Theorie en praktijk:Arbeidsomstandigheden en milieuArbo in de praktijk...

BHV-herhaling (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

BHV-nieuw (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

Chauffeur autolaadkraan laden en lossen U17-1

BALK · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leren de cursisten veilig werken met een goedgekeurde autolaadkraan en de daarbij behorende hijsmiddelen.Wet- en regelgevingOpb...

Chauffeur Betonmixer U28-1

CBM · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregel...

Chauffeur Distributievervoer

CDV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt...