Opleidingen

TCVT Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie U18-3

TCVT Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie U18-3 · Theorieopleidingen (code 95)
De opleiding autolaadkraan met hijsfunctie bereidt de cursist voor op het examen volgen T.C.V.T. certificatieschema W4-04. Deze opleiding verschaft de...

TCVT verplichte bijscholing machinisten - module A en B U17-1

TCVTvpab · Theorieopleidingen (code 95)
De machinist is verplicht binnen een periode van vijf jaar totaal twee dagen bijscholing te volgen om in het bezit te blijven van het TCVT persoonscer...

TCVT verplichte bijscholing machinisten - module C en D U17-1

TCVTvpcd · Theorieopleidingen (code 95)
De machinist is verplicht binnen een periode van vijf jaar totaal twee dagen bijscholing te volgen om in het bezit te blijven van het TCVT persoonsce...

Veilig werken langs de weg U37-1

N134 - VWL · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding krijgt de cursist inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegafzettingen. Hij voldoet aan de wettelijke ar...

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 2 dagdelen U16-2

HFT1 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 4 dagdelen U16-2

HFT2 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidstraining chauffeurs

N148 - VTC · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leert de cursist om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een...

Winterdienst Gladheidbestrijding U38-1

WG · Theorieopleidingen (code 95)
Chauffeurs die een auto besturen welke wordt ingezet in het kader van gladheidsbestrijding (of zogenaamde winterdiensten), op de hoogte te brengen ove...

BHV-herhaling (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

BHV-nieuw (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

Chauffeur autolaadkraan laden en lossen U17-1

BALK · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leren de cursisten veilig werken met een goedgekeurde autolaadkraan en de daarbij behorende hijsmiddelen.Wet- en regelgevingOpb...

Chauffeur Betonmixer U28-1

CBM · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregel...