Opleidingen

Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2

VCA · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers krijgen les in de VCA lesstof en worden voorbereid op het VCA-examen.Theorie en praktijk:Arbeidsomstandigheden en milieuArbo in de praktijk...

BHV-herhaling (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

BHV-nieuw (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

Chauffeur autolaadkraan laden en lossen U17-1

BALK · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leren de cursisten veilig werken met een goedgekeurde autolaadkraan en de daarbij behorende hijsmiddelen.Wet- en regelgevingOpb...

Chauffeur Betonmixer U28-1

CBM · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregel...

Chauffeur Distributievervoer

CDV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt...

Chauffeur Kiepautochauffeur U35-1

CKAV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leert de cursist veilig, effectief en efficiënt te werken met de kiepauto en extra onderhoud aan de kiepauto te voorkomen door...

Chauffeur LZV W06-2

LZV · Praktijkopleidingen (code 95)
De chauffeur leert omgaan met een LZV en wordt voorbereid op het examen.De voertuigdocumentenDe van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de...

Chauffeur Veevoeder U29-1

CV · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers kennen de vanuit GMP+ voortkomend eisen t.a.v. transport en transportmiddelen en leren op een verantwoordelijke wijze met diervoerders o...

Chauffeursdag U24-1

CD · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze leuke en leerzame dag vergroot de deelnemer zijn kennis en vaardigheden door verschillende thema's en activiteiten te doorlopen.De thema'...

Communicatieve Vaardigheden U14-1

CV · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist leert een representatieve houding te krijgen naar klanten en leert duidelijke afspraken te maken met zijn collega's.Praktijk en theorie:Rep...

Criminaliteitspreventie U07-1

Criminaliteitspreventie U07-1 · Theorieopleidingen (code 95)
Jaarlijks lijdt de sector in toenemende mate schade door criminaliteit. Dit is schade door o.a. diefstal van voertuigen, lading en goederen uit de loo...