We zijn op zoek naar een Teamleider Warehehouse in Almere.

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de 10-20 medewerkers in het magazijn endraagt zorg voor het op de juiste manier verrichten van alle dagelijkse werkzaamheden in hetmagazijn met betrekking tot de verwerking en registratie van inkomende en uitgaande goederenbinnen daarvoor vastgestelde tijden en kwalificaties.


De volgende verantwoordelijkheden horen bij deze functie:
Personeelsmanagement:- Coachen, aansturen en begeleiden van de medewerkers op dusdanige wijze dat ze de voorhen gestelde targets behalen.
- Zorgdragen voor de jaarlijkse beoordelingsgesprekken van de medewerkers enafstemming van de inhoud en behaalde resultaten ervan met de AssistantWarehousemanager.
- Input leveren voor het vaststellen van de KPI’s van de medewerkers en de uiteindelijkebeoordeling en tevens het voeren van gesprekken met de medewerkers hierover (perkwartaal).
- Aansturen, controleren, stimuleren en corrigeren van de medewerkers waar nodig tijdenshun functie-uitoefening en bewaken van de follow-up hiervan en aansturen op hetbehalen van de voor hun gestelde targets.
- Zorgdragen voor het opleiden/inwerken van (nieuwe) medewerkers;
Logistieke afhandeling (in-, through- en output magazijn)- Erop toezien dat alle dagelijkse werkzaamheden in het magazijn binnen de daarvoorgestelde tijden en op de juiste manier verricht worden.
- Verantwoordelijkheid voor het totale dagelijkse proces van correcte verwerking enregistratie van inkomende en uitgaande goederen binnen de daarvoor gestelde tijd.

Preventie & Veiligheid:- Toezien op een juist en veilig gebruik van al het equipment en corrigeren / medewerkershierop aanspreken indien nodig;
- Uitvoering geven aan het geformuleerde preventie- en veiligheidsbeleid.
Optimalisatie:- Rapporteren aan de Operational Warehouse Manager op velerlei gebied, zowel gevraagdals ongevraagd, waarbij de Teamleider een signalerende rol heeft. Dit ter optimaliseringvan de werkprocessen en van de kwaliteiten van de medewerker individueel.

Profiel:· MBO niveau 4 werk- en denkniveau
· Minimaal 1-2 jaar leidinggevende ervaring in een logistieke omgeving
· Kennis en inzicht in procedures en methodieken betreffende ontvangst, opslag,orderverzameling en -verzending;
· Kennis van gehanteerde systemen (SAP is een pre)
· Kunnen bedienen van interne transportmiddelen (in bezit zijn van een certificaat voorgroundpicker, heftruck en reachtruck)
· (Technisch) inzicht in de werking van hulpmiddelen.
· Beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift.· Beheersen van Office Excel, Word en Outlook.
· Coachen en leidinggeven
· Zelfstandigheid
· Flexibiliteit
· Kwaliteitsgericht
· Servicegericht
Past u in dit profiel en heeft u de benodigde ervaring? Solliciteer dan op deze functie.Bij vragen, neem dan contact op via 0341-820300 of stuur een e-mail naar harderwijk@jobtrans.nl
Ken je iemand die geschikt is voor deze functie?
Deel deze vacature, draag een nieuwe medewerker aan en ontvang €200,- netto!