Neem contact op

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt extra geld beschikbaar aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Lees er hier meer over!

Het kabinet gaat jaarlijks miljoenen euro extra in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stoppen. Met de extra bijdrage gaat de ILT investeren in extra inspecteurs en nieuwe kennis en technologie. Dit is nodig voor een goede handhaving van de regels die we hebben om mens en milieu goed te beschermen. Dat staat in de voorjaarsnota die op 27 mei 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Extra inspecteurs

De ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Waar de inspectie er dit jaar € 10 miljoen bij krijgt, is dat volgend jaar € 12 miljoen en per 2021 structureel € 15 miljoen. Daarmee stijgt de begroting van ILT met 10 procent. Het extra geld dat de ILT krijgt, wordt ingezet daar waar de risico’s voor de samenleving het grootst zijn en waar optreden het meeste effect heeft. Denk hierbij aan investeren in extra handhavers, toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren.

Met nieuwe technieken de controle verbeteren

Naast risicogericht werken, heeft de ILT in circa tien programma’s nieuwe manieren van inspecteren geïmplementeerd. Een van de programma’s is ‘Slim en veilig goederenvervoer over de weg’. Met dit programma wil de ILT de fysieke en economische schade beperken die ontstaat door oneerlijke concurrentie en onveiligheid binnen het goederenvervoer over de weg. Daarbij kijkt de ILT vooral naar overbelading in het goederenvervoer, oververmoeidheid door gebrek aan rust en onrechtmatige concurrentievoordelen (illegale cabotage, cabinerust, schijnconstructies, parkeeroverlast). Met het extra geld kan de inspectie extra kennis in huis halen en met nieuwe technieken de controle verbeteren.