Neem contact op

Wat betekent dit voor jou? 

Het eindbod dat de werkgevers tijdens het cao-overleg 14 oktober j.l. hebben gedaan is door de achterban van de werknemerspartijen geaccepteerd. Daarmee is er nu sprake van een cao-akkoord voor een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg met ingang van 1 januari 2023.

Met dit definitieve akkoord zullen de cao-partijen het resultaat gaan verwerken tot teksten die in de nieuwe cao-brochure worden vermeld. 

Het cao-akkoord betreft beknopt het volgende hoofdpunten die in het eindbod staan vermeld:
• Loonstijging van 7,5% voor de loonschalen A tot en met H
• Eenmalige uitkering voor alle werknemers van € 250,- per januari 2023
• Reiskostenvergoedingsregeling: Werknemers hebben recht op de geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding met een max. van 35 km enkele reis onder vermindering van de eerste 10 km. Dit betekent vanaf 1 januari 2023 een reiskostenvergoeding van €0,21 per kilometer. De maximale vergoeding per enkele reis bedraagt dan €5,25
• Doorbetaling van verplichte opleidingstijd

Lees hier alle gemaakte afspraken: /media/cao-eindbod-2023.pdf