Neem contact op

Dagen waarop je vrij bent, maar wel lekker doorbetaald krijgt, ideaal! Maar op hoeveel vakantiedagen heb je recht? En wat is eigenlijk het verschillen tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? We leggen hier uit hoe het zit voor vaste medewerkers in loondienst.

In de wet is vastgelegd dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op vakantie voor ten minste 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit noemen we de wettelijke vakantiedagen. Een voorbeeld:

Stel je werkt fulltime (5 dagen per week, 40 uur), dan heb je recht op 20 (4 keer 40 uur) vakantiedagen ofwel 160 uur doorbetaalde vakantiedagen.


De bovenstaande regeling is van dwingend recht. Hier mag uitsluitend van worden afgeweken wanneer dit ten goede komt aan de werknemer. De vakantiedagen die bovenop de wettelijke vakantiedagen komen, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Het zijn dagen die je op basis van de cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst meer mag opnemen. Een voorbeeld:

Stel je werkt fulltime (5 dagen per week, 40 uur) en kunt 26 vakantiedagen per jaar opnemen. Dan zijn er 20 wettelijke vakantiedagen en 6 bovenwettelijke vakantiedagen.


Maar hoe zit het dan bij ziekte tijdens je vakantie? We leggen het je uit in onderstaand tekstgedeelte.

Vakantiedagen bij ziekte

Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft die periode geen vakantie (art 7:637-2 BW). Wanneer je tijdens je vakantie ziek wordt, dien je dit aan te geven bij je werkgever. Deze vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Dat betekent dat je de vakantiedagen op een ander moment kunt opnemen.

Niet opgenomen vakantiedagen

Vakantiedagen die je niet hebt opgenomen, vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Uitsluitend in de onderstaande gevallen vervallen je vakantiedagen na 5 jaar. Je dient in deze gevallen 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van je vakantiedagen te rekenen.

- Wanneer je niet in staat bent geweest je vakantiedagen op te nemen.
- Wanneer dit bij cao of schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
- Wanneer het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat de bovenwettelijke vakantiedagen betreft, hier kan ook een andere vervaltermijn gelden. Dit is geregeld bij cao. Bekijk je cao, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst voor meer informatie over jouw vakantiedagen.