Neem contact op

Wat gaat er veranderen binnen TCVT? De informatie in dit artikel is gericht voor bedienaars van hijskranen (machinisten), waarbij het certificaat na 1-1-2020 geldig is, of bedienaars die bekwaam willen worden.

TCVT, ofwel: Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport. Het doel van de stichting is nauwkeurig toezien op de certificering van machinisten in het verticaal transport. Op deze manier zorgt TCVT ervoor dat de certificatie in goede banen wordt geleid en daarmee de veiligheid in het verticaal transport toeneemt. Zelf zeggen ze hier het volgende over op hun website:

‘Certificatie is hét instrument om de veiligheid in het verticaal transport te kunnen garanderen. Het ministerie van SZW heeft destijds de stichting TCVT aangewezen als beheersstichting via een Convenant. Tegenwoordig opereert TCVT zonder Convenant met SZW, maar op basis van de wens vanuit de markt.

TCVT moet certificatie in het verticaal transport dus in goede banen leiden. Concreet betekent dit dat TCVT voor mensen, materieel en materiaal certificatieschema’s opstelt en beheert. De eisen voor veiligheid staan globaal omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet. TCVT vult dit raamwerk in tot concrete eisen en voorschriften: de TCVT certificatieschema’s . Verder houdt TCVT alle verstrekte persoonscertificaten bij in een persoonsregister. Certificaathouders en opdrachtgevers kunnen inloggen op de site en het register daar raadplegen. Daarnaast beheert TCVT de Itembank voor de examens persoonscertificatie.’

Wetswijziging

TCVT-RA (Register Administratie) is het zusje van TCVT en gaat vanaf 1 januari 2020 de wettelijk verplichte certificaten van machinisten (W4-01 t/m W4-07) in opdracht van de Minister uitgeven als “registratie”. Dat betekent dat het wettelijk systeem van persoonscertificatie voor kraanmachinisten en machinisten funderingsmachine wordt vervangen door een systeem van persoonsregistratie. Inhoudelijk blijft de wijze van behalen van een registratie min of meer gelijk aan certificatie. Belangrijkste wijziging is dat de Minister van SZW de persoonsregistratie gaat uitvoeren in plaats van TCVT/DNVGL. Dit gebeurt door een wetswijziging.

DSP-pas

Vooruitlopend op bovenstaande wetswijziging is vanaf 1 juli het TCVT-boekje vervangen door Digital Safety Pasport (DSP). DSP is een strikt persoonlijke en digitale informatiedrager die is gekoppeld aan het TCVT-register, waardoor bijscholing en registraties automatisch op geldigheid worden bewaakt. Machinisten met een geldig certificaat (en boekje) hebben tussen 1 juli en 1 oktober van dit jaar kosteloos de digitale pas toegezonden gekregen, mits TCVT-RA de gegevens van de machinist heeft ontvangen.

Nieuwe schema's

Met de invoering van TCVT-RA worden ook de nieuwe schema’s voor machinisten van kracht. Dit zijn schema’s voor machinisten op de mobiele kraan (W4-01), autolaadkraan met hijsfunctie (W4-04), grondverzetmachine met hijsfunctie (W4-05, verreiker met hijsfunctie (W4-07), mobiele torenkraan (W4-06), grote funderingsmachine (W4-03) en kleine funderingsmachine (W4-09). Het aparte schema voor de torenkraan machinist (W4-02) en de mobiele torenkraan machinist (W4-06) vervalt per 1-1-2020. Dit wordt vervangen door het schema machinist (mobiele) torenkraan: W4-06.

Kwaliteit waarborgen

Tot slot is de kwaliteit van de examinering verhoogt door invoering van de examinatorentoets en revisie van de itembank.

Wat betekenen de wijzigingen voor machinisten?

De oprichting van de TCVT-RA brengt – zoals je hierboven hebt kunnen lezen – een aantal wijzigingen met zich mee. Wanneer je niet op tijd jouw TCVT-omzet naar registraat vervalt je hijsbewijs en moet je opnieuw op examen. Dat wil je natuurlijk niet. Om die reden leggen wij hieronder uit wat je moet doen wanneer je als machinist nog geen DSP-pas hebt of je gegevens nog niet aan TCVT-RA hebt gestuurd.

TCVT-certificaat kosteloos omzetten

Bestaande geldige TCVT-certificaten moeten verplicht tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020 kosteloos worden omgezet naar een geldige registratie, waarbij de oorspronkelijke verloopdatum van het certificaat van kracht blijft. Dat kan door een e-mail te sturen naar [email protected] met de volgende gegevens:

 • Digitale pasfoto in JPEG (geen PDF).
 • Het soort ID-bewijs (bijv. paspoort of identiteitskaart). Let op: geen kopie van het ID-bewijs sturen.
 • Nummer van het ID-bewijs
 • Geldigheidsduur van het ID-bewijs
 • Huidige TCVT-certificaatnummer (staat in TCPR-boekje)
 • Naam adres, woonplaats, e-mailadres en certificaatnummer

Voor meer informatie, zie: https://www.tcvt-ra.nl/images/HandleidingTCVT-RAwerknemer.pdf.

Aandachtspunten voor machinisten

Als machinist is het van belang de volgende twee zaken goed in de gaten te houden:

 1. Certificaat verloopt in 2019
  Certificaten die voor 1 januari 2020 verlopen, moeten nog op de huidige wijze worden omgezet naar een nieuw certificaat via DNVGL. Dit staat dus los van de informatie die naar TCVT-RA moet worden gestuurd.

 2. Gooi je TCVT-boekje niet weg
  Wanneer jij je DSP-pas in the pocket hebt, is het van belang je TCVT-boekje niet weg te gooien. Wij adviseren je deze minimaal 5 jaar na de afgiftedatum te bewaren vanwege de historie. TCVT-RA heeft namelijk geen historie en het TCVT-boekje is het enige aantoonbare historische bewijs bij eventuele misverstanden.

Wat betekenen de wijzigingen voor werkgevers of zzp’ers?

Als werkgever of zzp’er is het van belang dat je een autorisatiecode aanvraagt. Dat kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Zodra je de autorisatiecode hebt ontvangen, is je organisatie geautoriseerd en kan de praktijkervaring van je medewerkers met een TCVT-certificaat worden bijgeschreven. Voor meer informatie, zie: https://www.tcvt-ra.nl/images/HandleidingTCVT-RAwerkgever.pdf.

Wil jij graag TCVT-bijscholing AB of CD volgen? 

De opleidingsadviseurs van JobTrans helpen je graag verder, zodat jij bij een erkende opleider je hijsbewijs haalt. Neem vandaag nog contact met ons op of bekijk onze mogelijkheden voor TCVT.