Een cursus chauffeur geconditioneerd vervoer (ATP) volgen? De chauffeurs die bederfelijke goederen transporteren, moeten voldoen aan de voorschriften van het ATP (Accord Transport Périssables). Tevens is er de richtlijn HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), die een onderdeel vormt van de Warenwet. Het vervoer van bederfelijke goederen stelt bijzondere eisen aan de chauffeur, ook tijdens het laden en lossen. Vraag vrijblijvend een offerte aan via onze website!

Doel van de cursus chauffeur geconditioneerd vervoer (ATP) (leerdoelen)
De cursist wordt op de hoogte gebracht van de wet- en regelgeving van ATP- geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zijn in staat maatregelen te treffen om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.
Inhoud van de cursus chauffeur geconditioneerd vervoer (ATP)


Kennis:

 • De cursist kan de kwaliteit handhaven
 • De cursist kent de relevante wet- en regelgeving
 • De cursist heeft hygiëne- en productenkennis (optioneel: HACCP)
 • De cursist heeft basiskennis van de techniek


Inzicht:

 • De cursist begrijpt de keten en conditionering
 • De cursist kent het belang van klimaatbeheersing
 • De cursist kent de procedures voor veilig laden en lossen
 • De cursist kan verschillende koel- en verwarmingsinstallaties herkennen en op de juiste wijze gebruiken
 • De cursist weet hoe te handelen bij storingen


Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • Aantal punten Code 95: 7
 • Studieduur: 1 dag
 • Opleidingsniveau: toegankelijk voor iedereen, geen vooropleiding nodig
 • Doelgroep: iedereen die gaat rijden met geconditioneerd vervoer (ATP)

Meer weten over de cursus chauffeur geconditioneerd vervoer (ATP)
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus chauffeur geconditioneerd vervoer (ATP).