Neem contact op

Onlangs is praktijkexamen B op de schop gegaan. We vertellen je er hier meer over, zodat je goed op de hoogte bent van de veranderingen.

Mag je binnenkort de tussentijdse toets of praktijkexamen B doen? Allereerst wensen we je natuurlijk heel veel succes! Daarnaast bestaat de kans dat het in een rechte lijn achteruit rijden of het achteruit rijden in een bocht onderdeel is van jouw examen. Per 1 juni jl. zijn 'bochtje achteruit' en 'in rechte lijn achteruit' namelijk als zelfstandige onderwerpen aan het autopraktijkexamen en de tussentijdse toets toegevoegd. Het doel van deze wijzigingen is om meer duidelijkheid te scheppen voor de kandidaten die een praktijkexamen moeten rijden. Ook sluiten de nieuwe regels beter aan bij de praktijk.

Nieuwe regels praktijkexamen B

Het CBR heeft het praktijkexamen B vanaf 25 maart 2019 op verschillende punten veranderd. Zo is de situatiebevraging en stopopdracht komen te vervallen en zelfstandig rijden op navigatie een standaard onderdeel van het praktijkexamen geworden. Per 1 juni jl. is daar de volgende verandering bijgekomen: 'bochtje achteruit' en 'in rechte lijn achteruit' als onderdeel van de bijzondere verrichtingen. Het CBR heeft deze verandering bewust later doorgevoerd, zodat rijscholen de tijd hebben gekregen hier goed mee te oefenen. JobTrans heeft de ontwikkelingen op de voet gevolgd en rijopleiding B al een aantal maanden geleden hierop aangepast. 

Situatiebevraging
Hoewel de situatiebevraging geen onderdeel meer is van praktijkexamen B, blijft het wél een onderdeel van de tussentijdse toets. Daarmee kan het bijdragen aan gevaarherkenning, vooral als hieraan extra aandacht wordt besteed in de rijopleiding. De situatiebevraging is uit het praktijkexamen gehaald omdat volgens het CBR examenkandidaten hierdoor uit hun ritme worden gehaald.

Deze bijzondere verrichtingen moet je kennen
Uit het tekstgedeelte 'nieuwe regels praktijkexamen B' blijkt dat onder andere de bijzondere verrichtingen een update hebben gekregen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Geen paniek, hieronder vind je alle bijzondere verrichtingen die nu van kracht zijn.

  • In- en uitstappen;
  • Voorbereidings- en controlehandelingen;
  • In rechte lijn achteruit rijden;
  • Achteruit rijden van een bocht;
  • Parkeren in een haaks of schuinval;
  • File parkeren;
  • Omkeren door te steken;
  • Omkeren door een halve draai;
  • Hellingproef.

Meer weten?
Wil je meer weten over de wijzigingen met betrekking tot praktijkexamen B? Of je aanmelden voor rijopleiding B via JobTrans? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze vestigingen. Wij helpen je graag verder en vertellen je meer over de mogelijkheden.