Neem contact op

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (afgekort als WAB), je hebt het de afgelopen maanden ongetwijfeld horen vallen. Vanaf 1 januari 2020 is deze nieuwe wetgeving van kracht. Wat voor invloed heeft de WAB voor jouw organisatie? We leggen het je hier uit.

1. Transitievergoeding

Ten eerste wijzigt het recht op transitievergoeding. Waar werknemers momenteel na vierentwintig maanden recht krijgen op een transitievergoeding, krijgen ze vanaf 1 januari 2020 vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

2. Ontslaggrond

Door de invoering van de cumulatiegrond wordt het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. De cumulatiegrond houdt in dat werkgevers vanaf 1 januari 2020 in een ontbindingsverzoek twee of meerdere ontslaggronden met elkaar kunnen combineren. De cumulatie (samenloop) geldt overigens niet voor bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

3. Ketenregeling

Momenteel mag een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met de maximale duur van vierentwintig maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit met twaalf maanden verlengd. Dat betekent dat er dan maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten binnen een tijdbestek van zesendertig maanden.

4. Oproepkrachten

Vanaf 1 januari 2020 wordt de positie van oproepkrachten versterkt:

  • Een oproepkracht dient minimaal vier dagen van tevoren te worden oproepen. Doe je dat niet? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken.
  • Wanneer je binnen vierdagen voorafgaand aan de oproep de oproep wijzigt of intrekt, dan heeft de oproepkracht recht op loondoorbetaling over de afgezegde uren.
  • Wanneer je een oproepkracht meer dan twaalf maanden in dienst hebt, ben je als werkgever verplicht de oproepkracht in de dertiende maand een schriftelijk voorstel te doen voor een vast aantal uren. De vaste arbeidsduur dient gelijk te zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen twaalf maanden.

5. WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 gaan werkgevers een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gaan werkgevers vanaf 1 januari 2020 een hogere WW-premie betalen.

6. Payroll

Vanaf 1 januari 2020 krijgen payrollmedewerkers recht op minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

    Meer weten?

    Hierboven hebben we kort de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt besproken. Heb je vragen over de WAB of behoefte aan advies? Op donderdag 10 oktober 2019 van 11:00 tot 13:00 uur organiseren wij i.s.m. Appeladvocaat een kennissessie over de gevolgen van de WAB. De onderwerpen in deze blog worden dan uitgebreid besproken. Wil jij de kennissessie bijwonen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Of neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 038 – 385 4317.