Neem contact op

De geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen en code 95 worden opnieuw verlengd. Hieronder lees je er meer over.

Nederlandse rijbewijzen en code 95 die tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 (zijn) verlopen blijven ook na de vervaldatum negen maanden langer geldig. Ook de geldigheid van de nascholingscursussen wordt verlengd.

Verlenging rijbewijs

Normaal gesproken moet een rijbewijs – afhankelijk van de categorie – na vijf of tien jaar worden verlengd. Door de maatregelen rondom corona is het voor een burger niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. De Europese Commissie had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is nu verruimd. Is een rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020, dan mag je nog negen maanden doorrijden met het verlopen rijbewijs. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn:

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020.
  • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen negen maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De negen maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.
  • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.
  • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. De minister roept u wel op om met zo’n rijbewijs goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen verlenging rijbewijs

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Verlenging code 95

Ook voor de mensen met een code 95 die dit jaar tussen 1 februari 2020 tot en met 30 november is verlopen of verloopt, wordt een uitzondering gemaakt. De code 95 blijft na de verloopdatum nog negen maanden geldig. De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd, zodat cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus mee kunnen tellen voor de verlenging van de code 95. Kijk vóórdat je naar het gemeentehuis gaat op MijnCBR.nl of je voldoende nascholingscursussen heeft gevolgd. Is er iets niet goed gegaan? Neem dan contact op met het CBR.

Gevolgen voor basiskwalificatie code 95

Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.

75 jaar of ouder

Bestuurders van 75 jaar of ouder die een tijdelijke verlenging van het rijbewijs hebben, kunnen door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 verlopen is of verloopt.

Meer weten?

Heb je naar aanleiding van bovenstaand verhaal vragen? Neem gerust contact met ons op. Onze opleidingscoördinatoren vertellen je graag meer over de verlening van alle Nederlandse rijbewijzen en code 95.