De cursus TCVT machinist autolaadkraan met hijsfunctie bereidt je voor op een mooie toekomst als professionele en bekwame machinist. Wanneer je (hijs)werkzaamheden op een autolaadkraan >10 TM dient uit te voeren, moet je in het bezit zijn van het TCVT-certificaat. Schrijf je nu in bij JobIndustries voor de cursus TCVT machinist autolaadkraan met hijsfunctie.

Doel van de cursus TCVT machinist autolaadkraan met hijsfunctie
De cursist doet kennis en vaardigheden op met betrekking tot het veilig werken met de autolaadkraan >10 TM. De cursist leert verantwoord aanslaan van lasten volgens de TCVT normering, gebruik van de juiste hulpmiddelen en het inschatten van de risico’s. Ook wordt er geleerd om op een goede manier te communiceren met de opdrachtgever.

Inhoud van de cursus TCVT machinist autolaadkraan met hijsfunctie (leerdoelen)

Kennis:

 • De cursist kent relevante Arbowet- en regelgeving

Inzicht:

 • De cursist begrijpt veiligheid en persoonlijke risico’s
 • De cursist kent persoonlijke beschermingsmiddelen en weet wanneer hij welk beschermingsmiddel moet gebruiken

Toepassing:

 • De cursist kan veilig en verantwoord laden en lossen
 • De cursist kan onderhoud aan het materieel uitvoeren
 • De cursist kan de autolaadkraan plaatsen en het voertuig waarop de kraan geplaatst is besturen
 • De cursist kan milieuverantwoord werken
 • De cursist past de communicatie-afspraken rondom werken met de autolaadkraan toe

Hoe ziet het examen eruit?
Op de laatste cursusdag wordt er een officieel examen afgenomen. Tijdens het theorie-examen worden er 50 vragen afgenomen, waarvan er minimaal 42 vragen goed beantwoord moeten worden om een voldoende te kunnen behalen. Bij het praktijkexamen wordt er een praktijkopdracht onder toezicht van een erkende examinator afgenomen.

Overige cursusinformatie

 • Soort cursus: theorie
 • SOOB-subsidie beschikbaar: ja
 • Aantal punten Code 95: 21
 • Geldigheid certificaat: 5 jaar

Meer weten over de cursus machinist autolaadkraan met hijsfunctie?
Wil jij graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs beantwoorden graag al jouw vragen over de cursus machinist autolaadkraan met hijsfunctie.