Doel opleiding:

De machinist is verplicht binnen een periode van vijf jaar totaal twee dagen bijscholing te volgen om in het bezit te blijven van het TCVT persoonscertificaat. Dit ter opfrissing, verdieping en verbinding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. Er dienen vier TCVT modules (A+B en C+D) gevolgd te worden, waarvan twee modules op één dag.

Module A: Werkvoorbereiding en- uitvoering
Module B: Hijsgereedschappen
Module C: Veiligheid en milieu
Module D: Onderhoud en storingen

Inhoud opleiding:

Theorie:

  • Wettelijke eisen
  • Techniek
  • Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen
  • Laden en lossen
  • Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten
  • Werkvoorbereiding

Praktijk:

  • Controle van de Autolaadkraan
  • Modificeren van het gieksysteem van de kraag
  • Het maken van een eenvoudig hijsplan
  • Toepassingen en eisen m.b.t. hijsgereedschappen

Let op!

De eerste scholingsdag dient te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar. De tweede scholingsdag dient te worden gevolgd in de laatste 24 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar.