Neem contact op

Nog wat onduidelijkheden over de Wet toekomst pensioenen die in werking is getreden op 1 juli 2023? Wij zetten hier de belangrijkste punten nogmaals op een rij. Lees snel verder.

De Wet toekomst pensioenen, die vanaf 1 juli jl. van kracht is, heeft aanzienlijke veranderingen teweeg gebracht in de pensioenbranche. Deze wet heeft als doel het stelsel van aanvullende pensioenen in Nederland te moderniseren en aan te passen aan de huidige behoeften van werknemers. In dit artikel vertellen we je meer over wat de Wet toekomst pensioenen bekent voor de uitzendbranche.

Wachttijd

Met de invoering van WTP zijn de wachttijden in pensioenregelingen vervallen. In de uitzendbranche was de wachttijd in de STIPP-pensioenregeling al verlaagd van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken per 1 januari 2022. De WTP heeft verdere verlaging van de wachttijd in de pensioenregeling tot 0 weken vereist. Dit betekent dat elke uitzendkracht direct begint met het opbouwen van pensioen op zijn eerste werkdag en zich moet aanmelden bij StiPP. De bepaling betreffende de wachttijd is in werking getreden op 1 juli jl.

Toetredingsleeftijd

Vanaf 1 januari 2024 zal de WTP ervoor zorgen dat de toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat uitzendkrachten, vanaf 18 jaar en met een uitzendovereenkomst, pensioen zullen opbouwen bij StiPP. De vorige leeftijdsgrens van 21 jaar zal niet meer van toepassing zijn.

Wekentelling Basisregeling start vanaf 21 jaar

Daarnaast heeft er vanaf 1 juli jl. een wijziging plaatsgevonden in het tellen van de weken in de Basisregeling. Voorheen werden gewerkte weken voor de leeftijd van 21 jaar al meegerekend. Echter, vanaf 1 juli jl. worden gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 niet langer meegeteld in deze regeling. Dit betekent dat medewerkers pas vanaf hun 21e jaar als deelnemers in de Basisregeling worden opgenomen en op dat moment begint ook het registreren van de gewerkte weken. Na het bereiken van 52 gewerkte weken zal de medewerker beginnen met het opbouwen van pensioen in de Plusregeling.

De voordelen van Wet toekomst pensioenen

Dankzij deze veranderde pensioenregelingen kunnen uitzendkrachten nu profiteren van meerdere voordelen. Ten eerste krijg je meer financiële zekerheid en kun je op een eerder tijdstip beginnen met het opbouwen van je pensioenkapitaal. Dit is een belangrijke stap richting een stabiele toekomst. Daarnaast zorgen de hogere bijdragen van werkgevers ervoor dat je pensioenpot sneller groeit. 

Meer weten over de Wet toekomst pensioenen?

De veranderingen in de pensioenen binnen de uitzendbranche zijn bedoeld om werknemers meer zekerheid en een betere financiële basis te bieden voor hun toekomst. Het is belangrijk om deze nieuwe regelingen te begrijpen en ervoor te zorgen dat je optimaal profiteert van deze verbeteringen. Neem daarom voor meer informatie over de veranderingen gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer over de wijzigingen de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023.