BHV, Bedrijfshulpverlening, wil jij eerste hulp kunnen verlenen? Wil jij levens kunnen redden, mensen kunnen helpen bij letsel? Dan is de cursus BHV zeker iets voor jou!

Doel van de cursus BHV
Preventieve maatregelen nemen tegen ongelukken en praktische handelingen te kunnen uitvoeren bij letsel of levensbedreigende situaties. De cursist leert verschillende levensreddende handelingen zodat hij op zijn werkplek, maar ook daar buiten, kan reageren op diverse ongevalssituaties en eerste hulp kan verlenen.

Inhoud van de cursus BHV (leerdoelen)

Theorie:

·        Vijf belangrijke punten, vitale functiesDiverse uitwendige wonden, brandwonden en shock

·        Kneuzing, verstuiking en botbreuken

·        Epilepsie, suikerziekte, beroerte en gebruik drank en drugs

·        Hoe te handelen bij een ongeval

·        Hoe te handelen bij brand

·        Bediening AED

Praktijk:

·        Bediening AED

·        Verslikking, stabiele zijligging en reanimatie

·        Aanleggen wonddrukverband

·        Reanimeren van een slachtoffer met een circulatiestilstand

·        Het gebruik van een vingerbob en verbanddoek

·        Blussen van een brand

Overige cursusinformatie

  • Geldigheid certificaat: 1 jaar