Neem contact op

Vanwege de uitbraak van het coronavirus kan het voorkomen dat de vakbekwaamheid (code 95) van beroepschauffeurs verloopt, buiten hun schuld om. Lees hier hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport hiermee omgaat.

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de coronacrisis voortduurt. De Inspectie Leefomgeving en Transport bracht dit nieuws afgelopen vrijdag, zie ook: www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-vervoer-over-de-weg/code-95-beroepschauffeurs

Maatregelen CBR vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus worden de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs niet meer geregistreerd door het CBR. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart niet meetellen voor de code 95. De registratiestop loopt in elk geval tot en met 6 april 2020. Tot deze datum zijn ook alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten door het CBR geannuleerd. Tot slot is voor toekomstige chauffeurs, die de opleiding voor de basiskwalificatie volgen, de opleiding uitgesteld. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan, omdat ze niet over een rijbewijs van vakbekwaamheid beschikken.

Over code 95

Code 95 ofwel de code op het rijbewijs waarmee je als chauffeur aantoont dat je vakbekwaam bent. Deze code is verplicht voor alle beroepschauffeurs die een voertuig besturen waarvoor C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is en uit de EU en die in de EU werken. Op onze website vind je meer informatie over wat code 95 is. Ben je op zoek naar meer informatie over uitstel van intrekking code 95 door coronavirus? Neem dan gerust contact op met onze opleidingsadviseurs.