Opleidingen

Veilig werken met de verreiker

VWMDV · Theorieopleidingen (geen Code 95)
De cursus is voornamelijk geschikt voor de machinist (zonder visuele of motorische beperkingen). De minimumleeftijd is 16 jaar.Medewerkers kennis en v...

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 2 dagdelen U16-2

HFT1 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck - 4 dagdelen U16-2

HFT2 · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een heftruck. Veel medewerkers in een warehouse of magazijn werken (incidenteel) op een heftruck. Daar...

Veiligheidstraining chauffeurs

N148 - VTC · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leert de cursist om veilig te kunnen handelen bij incidenten. Hieronder valt het melden van een incident, het handelen bij een...

Verkeersregelaar

VR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Doelgroep:Deze opleiding is bedoeld voor personen die bij evenementen eenvoudige verkeer regelende taken verrichten. Toezicht is voorbehouden aan de p...

Winterdienst Gladheidbestrijding U38-1

WG · Theorieopleidingen (code 95)
Chauffeurs die een auto besturen welke wordt ingezet in het kader van gladheidsbestrijding (of zogenaamde winterdiensten), op de hoogte te brengen ove...

ATP Bederfelijke Goederen U10-2

ATP · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist wordt op de hoogte gebracht van de wet- en regelgeving van ATP- geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zij...

Basiscursus Meeneemheftruck U17-1

BMH · Theorieopleidingen (code 95)
De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheidskennis en verantwoordelijkheid van vrachtwagenchauffeurs die regelmatig met een meeneemheftruck...

Basiscursus Terminaltrekker U16-2

BCTR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een terminaltrekker. De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruik van de terminalt...

Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2

VCA · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers krijgen les in de VCA lesstof en worden voorbereid op het VCA-examen.Theorie en praktijk:Arbeidsomstandigheden en milieuArbo in de praktijk...

BHV-herhaling (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

BHV-nieuw (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...