Opleidingen

Verkeersregelaar

VR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Doelgroep:Deze opleiding is bedoeld voor personen die bij evenementen eenvoudige verkeer regelende taken verrichten. Toezicht is voorbehouden aan de p...

Winterdienst Gladheidbestrijding U38-1

WG · Theorieopleidingen (code 95)
Chauffeurs die een auto besturen welke wordt ingezet in het kader van gladheidsbestrijding (of zogenaamde winterdiensten), op de hoogte te brengen ove...

Veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

Veavvl · Theorieopleidingen (geen Code 95)

ATP Bederfelijke Goederen U10-2

ATP · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist wordt op de hoogte gebracht van de wet- en regelgeving van ATP- geconditioneerd vervoer, koelprocessen en de te vervoeren goederen, en zij...

Basiscursus Meeneemheftruck U17-1

BMH · Theorieopleidingen (code 95)
De cursus is gericht op het verhogen van de veiligheidskennis en verantwoordelijkheid van vrachtwagenchauffeurs die regelmatig met een meeneemheftruck...

Basiscursus Terminaltrekker U16-2

BCTR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een terminaltrekker. De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruik van de terminalt...

Basisveiligheid VCA - 2 dagdelen U05-2

VCA · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers krijgen les in de VCA lesstof en worden voorbereid op het VCA-examen.Theorie en praktijk:Arbeidsomstandigheden en milieuArbo in de praktijk...

BHV-herhaling (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

BHV-nieuw (bedrijfshulpverlening) U21-1

BHV1 · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

Chauffeur autolaadkraan laden en lossen U17-1

BALK · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leren de cursisten veilig werken met een goedgekeurde autolaadkraan en de daarbij behorende hijsmiddelen.Wet- en regelgevingOpb...

Chauffeur Betonmixer U28-1

CBM · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregel...

Chauffeur Distributievervoer

CDV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt...