Opleidingen

Chauffeur autolaadkraan laden en lossen U17-1

BALK · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leren de cursisten veilig werken met een goedgekeurde autolaadkraan en de daarbij behorende hijsmiddelen.Wet- en regelgevingOpb...

Chauffeur Betonmixer U28-1

CBM · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij of zij nodig heeft om op veilige wijze materieel en hulpmiddelen te gebruiken en snel maatregel...

Chauffeur Distributievervoer

CDV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding wordt getraind in het veilig en efficiënt werken en andere aspecten die dit beroep met zich meebrengt. Speciale aandacht wordt...

Chauffeur Kiepautochauffeur U35-1

CKAV · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze opleiding leert de cursist veilig, effectief en efficiënt te werken met de kiepauto en extra onderhoud aan de kiepauto te voorkomen door...

Chauffeur Veevoeder U29-1

CV · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers kennen de vanuit GMP+ voortkomend eisen t.a.v. transport en transportmiddelen en leren op een verantwoordelijke wijze met diervoerders o...

Chauffeursdag U24-1

CD · Theorieopleidingen (code 95)
Tijdens deze leuke en leerzame dag vergroot de deelnemer zijn kennis en vaardigheden door verschillende thema's en activiteiten te doorlopen.De thema'...

Communicatieve Vaardigheden U14-1

CV · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist leert een representatieve houding te krijgen naar klanten en leert duidelijke afspraken te maken met zijn collega's.Praktijk en theorie:Rep...

Criminaliteitspreventie U07-1

Criminaliteitspreventie U07-1 · Theorieopleidingen (code 95)
Jaarlijks lijdt de sector in toenemende mate schade door criminaliteit. Dit is schade door o.a. diefstal van voertuigen, lading en goederen uit de loo...

Digitale Tachograaf U23-1

DT · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren de digitale tachograaf te bedienen en de bestuurderskaart te gebruiken. Ze kennen de verplichtingen van de chauffeur ten aanzien van...

EHBO voor Beroepschauffeurs U21-1

BHVbc · Theorieopleidingen (code 95)
De deelnemers conform de Arbowet op te leiden en vertrouwd te maken met de elementaire bedrijfshulpverlening technieken conform de geldende richtlijne...

Fysieke Belasting U20-1

FB · Theorieopleidingen (code 95)
De cursist krijgt inzicht in het belang van een goede werkhouding en werksituatie, en weet op de eigen werkplek zijn werkhouding te optimaliseren.Acht...

Lading Zekeren U03-1

LZ · Theorieopleidingen (code 95)
Deelnemers leren secuur te laden, stuwen en verankeren van verschillende soorten goederen in diverse typen vrachtauto's. Ze zijn zich bewust van de ge...