Opleidingen

Veilig werken met de hoogwerker U30-1

VWHW · Theorieopleidingen (geen Code 95)
De cursist krijgt inzicht in de risico's die zijn verbonden aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van vaardigheden, zodat veilig en doelma...

Veilig werken met de verreiker

VWMDV · Theorieopleidingen (geen Code 95)
De cursus is voornamelijk geschikt voor de machinist (zonder visuele of motorische beperkingen). De minimumleeftijd is 16 jaar.Medewerkers kennis en v...

Verkeersregelaar

VR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Doelgroep:Deze opleiding is bedoeld voor personen die bij evenementen eenvoudige verkeer regelende taken verrichten. Toezicht is voorbehouden aan de p...

Het Nieuwe Rijden Personenauto

Het Nieuwe Rijden Personenauto · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Deelnemers leren rijtechnieken gebruiken waarmee energiezuiniger en minder milieubelastend wordt gereden en de kostprijs per kilometer lager wordt. Ze...

Keurmeester NEN 3140

Keurmeester NEN 3140 · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook u...

Preventiemedewerker

PRVM · Theorieopleidingen (geen Code 95)
De preventiemedewerker leert hoe hij/zij de werkgever kan assisteren in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neem...

Basiscursus Terminaltrekker U16-2

BCTR · Theorieopleidingen (geen Code 95)
Deelnemers leren veilig en efficiënt werken met een terminaltrekker. De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruik van de terminalt...

Veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

Veavvl · Theorieopleidingen (geen Code 95)